BİLGİLENDİRME TASARIMI VE TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 488-503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski çağlarda ilk insanların mağara duvarlarına çizdikleri resimler, Mısırlılara ait kil tabletler üzerindeki hiyeroglifler insanların bilgilerini birbirlerine aktarmalarını sağlayan önemli iletişim araçları olmuştur. Dolayısıyla bilgi insanoğlu var olduğundan beri vardır ve insanoğlu bilgiyi iletebilmek için farklı yöntemler arayışına girmiştir. Bilgilendirme tasarımları da bu yöntemlerden olup, insanların yaşadıkları çevrede bir yerden başka bir yere giderken doğru bir şekilde yönlendirilmeleri yanında mümkün olan en fazla ve doğru bilgiyi edinmelerini amaçlamaktadır. Bilgilendirme tasarımları yaşamımızı kolaylaştıran önemli bir gereklilik olup, birçok alanda olduğu gibi bilgilendirme tasarımı alanında da tarihsel süreç içerisindeki her yeni gelişme bir öncekinin üzerine bir şeyler katarak olmuştur. Günümüzde grafik tasarımcıların yavaş yavaş adapte olduğu bilgilendirme tasarımı, yüzyılın iki büyük dünya savaşının arasında gelişmeye başlamış, 1700’ler ve 1800’ler boyunca yapılan çalışmalar, sanayi devrimiyle birlikte hız kazanmıştır. Şirketlerin zamanla oluşan kurumsallaşma çabalarıyla birlikte bilgilendirme tasarımı pek çok yerde tanınmaya başlamış, devletler yayınladıkları kanun ve yönetmeliklerle bilgilendirme tasarımından yararlanmayı zorunlu hale getirmişlerdir. 1990’lara gelindiğinde gelişen teknolojiyle birlikte alanla ilgili belirli bir kurumsal yapı ve literatür oluşmuş, bilgilendirme tasarımı belli bir birikim ve gelişime sahip olmaya başlamıştır.

Keywords

Abstract

The first people they draw pictures on cave walls in ancient times, people's knowledge of the hieroglyphs on the clay tablets of the Egyptians has been an important means of communication enabling them to transmit to each other. Therefore, mankind has entered the information seeking different methods to transmit it exists and has existed since human knowledge. Information design is one of those methods, the environment where people live from one place to another place than most accurate way possible next be directed and aims to obtain the correct information. Information design is an important requirement for our life easier, all new developments in the historical process in the field of information design, as in many areas has been adding something on top of the previous one. Today, graphic designers have gradually adapted to the design of information, the century started to develop between the two world wars, studies during the 1700s and 1800s, has accelerated with the industrial revolution. with efforts made to inform the institutionalization of time designing company in many places began to be recognized, to benefit from the information design with state laws and regulations have made it mandatory that they publish. it takes about a specific institutional structure with evolving technology and literature formed the 1990s, information design began to have a certain knowledge and development.

Keywords