F.M. DOSTOYEVSKİ ROMANLARINDA KARAKTERLERİN İSİM ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 446-451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalemizde, F.M. Dostoyevski’nin eserlerindeki karakterlerin isim analizleri incelenecektir. Yazarın eserlerinde karakterlere verilen isimlerin yanı sıra birçok sembol görmek mümkündür. Bunlara örnek olarak; peyzajlar, portreler, mekanlar verilebilir. Özellikle XIX. yüzyıl Rus edebiyatında yaygın olarak kullanılan karakter isim uyarlaması Dostoyevski tarafından da etkin bir şekilde kullanılmıştır. Amaç sadece karaktere bu isimle hitap etmek değil aynı zamanda karakterin geçmişi ya da yaşam biçimiyle ilgili ipuçları vermektir. Dostoyevski, genel itibarıyla ilk romanı İnsancıklardan başlayarak yazın hayatının son romanı olan Karamazov Kardeşlere kadar bu şekilde karakter isim uyarlamasına dikkat çekmiştir. Elbette ki bunu yaparken dönemin Rusya’sını ve yaşam biçimlerini de göz önünde bulundurmuştur. Bu yöntem yazar tarafından hem olumlu yönde hem de karakterlerin olumsuz yönlerini tasvir etmek için kullanılmıştır. Çalışmamızda yazarın İnsancıklar, Suç ve Ceza, Budala ve Karamazov Kardeşler başlıklı romanlarındaki karakterlerin isimleri ile olan bağlantıları aktarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In this article, name analysis of the characters in the works of F.M. Dostoyevsky will be researched. It is possible to confront with a great number of symbols on top of the names given to the characters in the works of the writer. Landscapes, portraits and places can be showed as its samples. Especially, common name matching of the characters in XIX century Russian literature was also effectively used by Dostoyevsky. Its main reason is not only to call the characters with these names but also to give clues about their past and lifestyles. Dostoyevsky generally remarks the name matching of the characters starting from his first novel Poor Folk till his last novel The Karamazov Brothers. Certainly, Dostoyevsky writes his novels considering life conditions of that period Russia. This method is used for describing the characters both positively and negatively by the writer. In this study, the relations of the characters with their names in the Poor Folk, Crime and Punishment, The Idiot and The Karamazov Brothers novels will be endeavoured to narrate.

Keywords