TÜRKİYEDEKİ MÜZİK DERNEKLERİ

Author:

Number of pages: 113-122
Year-Number: 2017-40

Abstract

Dünyanın tüm ülkelerinde müzik dernekleri vardır. Amaçları ve faaliyet alanları farklılıklar gösterse de genel itibari ile müzik dernekleri ülkemizde de benzer amaçlara hizmet ederler. Müzik derneklerinin kuruluş amaçlarının başlıcalarına göz atacak olursak: Kişilerin meslek seçeneklerini çeşitlendirebilecek veya ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde titizlikle oluşturulan eğitim programları uygulayarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı setifika vermek, bu sertifika ile Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler ve çeşitli kurslarda usta öğretici sıfatıyla ders vermeye ve işyeri açmaya hak kazandırmak ve en iyi eğitimi sunarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ün de hedef gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda geleceğin sanat ve iş dünyası için verimli, başarılı, tarih ve kültür bilincine sahip manevi değerleri kuvvetli, güzel ahlâk sahibi, vatansever, başarılı nesillerin yetiştirmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmamın amacını Türkiye de var olan müzik derneklerini vizyon, misyon ve çalışma alanlarını daha iyi tanımak ve tanıtmak oluşturmaktadır. Araştırmanın problem cümlesini ise Türkiye de faaliyet gösteren müzik dernekleri nelerdir, bu derneklerin işlevi, çalışma politikası, kapsamı, amaç ve görevleri nelerdir? Sorularının yanıtları oluşturmaktadır. Araştırma kaynak, literatür tarama yönte-miyle oluşturulmuştur. Araştırma ülkemizde müzik eğitimi veren tüm kurumlar, amatör ve profesyonel müzik eğitimi almak isteyen tüm bireyler ve alan uzmanlarına kaynak sağlaması bakımından önemlidir.

Keywords

Abstract

There are music associations in all the countries of the world. Although their aims and fi-elds of activity differ, in general music associations serve similar purposes in our country. We will take a look at some of the founding aims of the music associations: by giving training certificates which are prepared meticulously to enable the people to

Keywords