AZERBAYCAN'DA ENFLASYON İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİNDE EKONOMİK-MATEMATİKSEL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI: SARIMAX MODELİ VE GELİŞMİŞ FOURIER SERİSİ MODELİ

Author:

Year-Number: 2016-35
Number of pages: 698-708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Azerbaycan'ın enflasyon döngüsü ve matematiksel yöntemlerin tahmin kalitesinin belirlenmesi ve araştırılması yapılmıştır. Çalışma enflasyon döngülerini ve yoğunluklarını belirlemektedir. Enflasyonist süreçlerin tahmininde SARIMAX modeli ve genişletilmiş Fourier serisi model uygulanmıştır. Fourier serisi modeli, modeldeki ekonomik şokları göz önünde bulundurmak için katkılı kukla değişkeni (EFS modeli - Genişletilmiş Fourier serisi modeli) ile genişletilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study inflation cycle of Azerbaijan and forecasting quality of mathematics methods have been determined and investigated.The study determines inflation cycles and intensities. Model SARIMAX and Extended Fourier series model have been implemented in forecasting the inflationary processes. Fourier series model has been extended by additive dummy variable (EFS model- Extended Fourier series model) in order to consider the economic shocks in the model.

Keywords