TÜKETİCİLERİN BOYKOTLARA KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 61-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazardaki tüketiciler işletmelerin faaliyetlerinden her zaman memnun olmamaktadırlar. Tüketici boykotları en çok tercih edilen ve etkili eylemdir. Boykotlar bireysel olarak değil kolektif olarak uygulanan eylemlerdir. Tüketicilerin tepkileri genellikle şirketlerin faaliyetleri ile ilgili olmakla beraber, tüketici düşmanlığı, etnosentrizm ve dindarlık gibi diğer nedenlerle de ilişkili olabilir. Bu çalışmada, bu faktörlerin tüketicilerin boykotlara katılma istekleri ölçülmeye çalışılmıştır. Örnek kütle sayısı 1293 olup katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.

Keywords

Abstract

Consumers in the market are not always satisfied from activities of companies. Consumer boycotts are one of the most preferred and effective action. They are collective action and not performed i

Keywords