MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR ESER: DÂSTÂN-I NASİHAT

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 44-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda 06 Mil Yz A 4736 arşiv numarası ile kayıtlı olan Dâstân-ı Nasihat isimli eseri dikkatlere sunulmuştur. Eserin dil ve imla özellikleri dikkate alındığında eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri arasına dâhil edilebileceği görülür. Söz konusu yazma eserde iki de mesnevi vardır. Bunlar Tursun Fakih’in Muhammed Hanefi Cengi ve Kirdeci Ali’nin Hikâye-i Kesikbaş isimli eserleridir. Şairi bilinmeyen Dâstân-ı Nasihat isimli eser şekli ve içerik özellikleri dikkate alınarak incelenmiş Arap alfabesinden günümüz harflerine çevrilerek transkripsiyonlu tam metni verilmiştir. Metnin sonuna yazma nüshadan örnekler ilave edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, a manuscript entitled Dastan-ı Nasihat which has been recorded as 06 Mil Yz A 4736 archive number in National Library yazmalar collection was presented. When the language and orthographic charactersitics of the manuscript are considered, It can be seen that this manuscipt may be included in old Anatolian Turkish texts. There are two mesnevis in this manuscript; Muhammed Hanefi Cengi of Tursun Fakih and Hikâye-i Kesikbaş of Kirdeci Ali. The manuscipt entitled Dastan-ı Nasihat of an unknown poet was evaluated in terms of its form and content and after its translation into current letters from Arabic alphabet, the transcripted full text was presented. The samples from the yazma copy were added to the end of the text.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics