YENİ AZERBAYCAN PARTİSİ İSTİKRARI SAĞLAYAN LİDER BİR SİYASİ PARTİDİR

Author:

Number of pages: 371-377
Year-Number: 2016-31

Abstract

Makale Yeni Azerbaycan Partisinin "91 kişinin" başvurusu esasında kurulmasına dayanmaktadır. Kuruluş arifesinde ortaya çıkan siyasal olaylar de makalede ele alınmıştır. 90 yıllık döneminde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal hayatı - araştırmanın temel amacı, Yeni Azerbaycan siyasi Partisi'nin rolünü araştırmaktır. Yani, makale Yeni Azerbaycan Partisinin kurucusu Hayder Aliyev`in siyasi mirasına dayalı ve bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynadığı sonucuna geliyor. Araştırma çeşitli temel kaynaklara ve edebiyatlara dayanmaktadır. Araştırmanın önemi ise onun Yüksek eğitim kurumlarında konferanslarda ve seminerlerde kullanılabilir olmasıdır.

Keywords

Abstract

The article is based on establishment of New Azerbaijan Party, “91 people’s” Application. The actions were happened on the establishment eve are given in the article too. The main purpose of the research is to explore the role of New Azerbaijan Party in the political - social life of the Republic of Azerbaijan in the period of 90 years. So, the article comes to conclusion that New Azerbaijan Party is based on Heyder Aiyev’s political heritage and plays an important role in the political, social and economic life of Azerbaijan Republic. The research was on basis of different resources and literatures. Application of importance: can be used in lectures and seminars at high education institutions.

Keywords