GÜLSUYU-GÜLENSU MAHALLELERI: “POLITIK BIR MEKANIN POLITIZE OLMUŞ KADINLARI”

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 186-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; “bir gecede inşa edilen anlamına gelen” gecekondulardan meydana gelen gecekondu mahallelerinde oluşan kentsel toplumsal hareketlere, cinsiyet dinamikleri bağlamında odaklanmaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi şimdilerde de gecekondu sakinleri yıkımlara karşı direnmeye devam ediyorlar. Bu direnişlerin baş aktörleri olarak ise kadınlar öne çıkıyor. Topluma ve sisteme içkin olan cinsiyet asimetrisi çözülmeyi bekleyen önemli bir sorun olarak durmaya devam ediyor. Dönüşüme maruz kalmış gecekondu mahallelerinde uygulanan alan araştırması bulguları aracılığıyla, mevcut cinsiyet asimetrisi sorgulanacaktır. Alan araştırması için, kentsel dönüşüm tehdidi altında olan İstanbul Maltepe İlçesi’ne bağlı Başıbüyük ve Gülsuyu-Gülensu gecekondu mahalleleri seçilmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda da var olan cinsiyet körü yaklaşım yüzünden, cinsiyeti de temele alarak yapılan analiz ve çalışmalar çok kısıtlıdır. Bu çalışma, özellikle böyle bir

Keywords

Abstract

This study focuses on the urban social movements that occur in gecekondu neighborhoods, which literally mean ‘built in one night’, within the context of gender dynamics. The gecekondu-dwellers who previously resisted the demolishment of their gecekondu are still resisting. In fact, women are leading actors of rebellion. The gender asymmetry immanent in society and also in the system is a very important matter that must be solved. The existing gender asymmetry will be examined by findings of the field study performed in gecekondu neighborhoods that are exposed to urban transformation. Gülsuyu and Gülensu, gecekondu neighborhoods of Maltepe in Istanbul, are chosen for the field study. Analyses and research based on gender are very limited as well because of the gender-blind approach employed by academic studies. This study is rooted in the claim that stating results, which do not consider gender factor, are incapable of understanding and trying to transform the social structure.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics