TÜRKİYE’DE GÖÇÜN EKONOMİ POLİTİĞİ ve SURİYELİ SIĞINMACILAR

Author:

Number of pages: 1-10
Year-Number: 2016-31

Abstract

Türkiye coğrafyası gereği göçlerle şekillenen bir ülke olmuş ve günümüzde ise kitlesel olarak gelen Suriyeli sığınmacı göçü ile karşılaşmıştır. İlk etapta Suriyeli sığınmacılar “misafir” olarak görülmüştür. Fakat bugün ikinci kuşak Suriyelilerin doğması ve Türkiye’de beş yıldan fazladır kalarak yeni yaşamlar inşa etmesi bakımından geçicilik statüsü kalmamıştır. Suriyeli sığınmacıların topluma entegre olması açısından devlet organlarının politika üretmeleri gerekmektedir. Buna karşın Suriyeli sığınmacılar beraberlerinde getirdikleri sorunlar ile toplumda zaman zaman huzursuzluk sebebi olmuştur. Açtıkları yeni paradigmalar ile Suriyeli sığınmacılar sıcak bir konu olmaya devam edecektir. Suriyeli sığınmacılarla birlikte toplumun ulus devlet, vatandaşlık, haklar gibi konulardaki algılarını derinden sarsmış ve yeni parametreleri ortaya çıkarmıştır. Bu yeni parametreler, göçün kavramsallaştırılması, göçün tarihselliğinin ve ekonomi politiğinin analiz edilmesi ışığında ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Turkey has taken a shape with migrations as a result of her geography; and today came face to face with a mass migration of the Syrian asylum seekers. At the first step, Syrian asylum seekers were seen as “guests”. However, today they do not have a temporary status with the birth of second generation Syrians, and builging up new lifes by staying more than five years. State organs must develop policies to adopt Syrian asylum seekers to the Turkish society. On the other hand, Syrians have become a result of tension in the society with the problems they brought. Syrian asylum seekers will be hot topic with the new parameters they opened. With the Syrian asylum seekers, perceptions of the society about nation-state, citizenship, rights were shaken deeply and new parameters came out. These new parameters are taken issue within the frameworks of arguements around conceptualizing migration, histrocity of migration, and political economy of migration.

Keywords