VİYANA GENESIS EL YAZMASINDA ÂDEM İLE HAVVA SAHNELERİ

Author:

Number of pages: 526-542
Year-Number: 2016-28

Abstract

Makalenin konusu, Viyana Genesis el yazmasında Âdem ile Havva sahnelerinin işleniş biçiminden oluşmaktadır. Çalışmada, Âdem ile Havva’nın yer aldığı sahnelerin kaynaklarına, ikonografik özelliklerine ve liturjik işlevleri incelenerek örnekler arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinilmiştir. Erken Hıristiyanlık döneminde Âdem ile Havva’nın tasvirleri İlk Günah ve Cennetten Kovuluş sahneleri olmak üzere büyük çoğunluğu geleneksel bir şemaya bağlı kalınarak resmedilmiştir. Viyana Genesis el yazmasında bulunan sahneler Geç Antik-Erken Hıristiyanlık ve Erken Bizans Dönemi eserlerinde benzer temaları içeren sanat eserleriyle karşılaştırmalar yapılmıştır. Kronolojik sıralamada verilen örnekler arasında öncelik el yazmalarına verilmiştir. Cotton Genesis el yazması resimleri (Cotton Genesis el yazmasını doğrudan model aldığı düşünülen eserler), katakomp ile lahit tasvirleri ve arkatiplerinin Geç Antik-Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne tarihlendiği düşünülen 11.-13. yüzyıllar arasında üre

Keywords

Abstract

This paper addresses the manner with which the Adam and Eve scenes in the Vienna Genesis are formed. In the study, the sources, iconographical characteristics and liturgical functions of the scenes containing Adam and Eve have been analyzed, and their similarities and differences have been discussed. In the Early Christianity period the depictions of Adam and Eve, including the First Sin and Expulsion from Paradise, were mainly created in conformity with the traditional scheme. A comparative analysis between the scenes in the Vienna Genesis manuscripts and the similar works from the Late Antiquity-Early Christianity period and Early Byzantine Period have also been conducted. Among the samples listed with a chronological order, priority has been given to the manuscripts. The pictures in the Cotton Genesis (other works which are considered to be created with a direct model from the Cotton Genesis), depictions and architypes from catacombs and sarcophagi, and similar scenes from Byzantine

Keywords