ŞARKÎ RUMELİ TÜRKLERİNİN SESİ: EMNİYET GAZETESİ (1896-1897)

Author:

Number of pages: 254-263
Year-Number: 2016-28

Abstract

Emniyet gazetesi 1896 yılında Bulgaristan’ın Filibe şehrinde yayın hayatına başlamıştır. Çalışmada gazetenin 1896-1897 yılları arasında çıkan 1-74 sayıları arasındaki 40 nüshası incelenmiştir. Buna göre; Emniyet gazetesi, beş günde bir çıkan siyasî bir gazetedir. Emniyet kendi dönemindeki siyasî olaylara genel olarak Osmanlı Devleti’nin penceresinden bakmıştır. Dönemin en önemli olaylarından bir tanesi Girit olayları ve arkasından meydana gelen Osmanlı-Yunan Savaşı’dır. Gazete bu olaylar üzerinde ciddiyetle durmuştur. Diğer bir önemli olay da Berlin Antlaşması ile başlayan, daha sonra giderek uluslararası bir soruna dönüşen Ermeni Sorunudur. Emniyet, her sayısında bu konu üzerinde durmuştur. Bunların yanı sıra Avrupa basınının Osmanlı Devleti aleyhine yaptıkları haberlere karşı da savunma yazıları yazılmıştır.

Keywords

Abstract

Emniyet newspaper started to be published in 1896 in Plo

Keywords