ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ROMANLARINDA BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 207-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz (1941), Çamlıca’daki Eniştemiz (1944), Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952) adlı romanlarına ‘bakış açısı ve anlatıcı’ odaklı yaklaşmanın yazarın romancılığı ve romanları hakkında önemli bilgiler ortaya koyduğunu, sanatçı kişiliğine dair başlıca noktaları dikkate sunduğunu görürüz. Abdülhak Şinasi Hisar’ın romanlarının karakteristiği özellikle ‘bakış açısı ve anlatıcı’ üzerinden kendisini belli eder. Dolayısıyla, Hisar’ın romanlarının ‘bakış açısı ve anlatıcı’ eksenli ele alınması yazarın romancılığı ve Türk edebiyatındaki yerine dair değerlendirmeler açısından önemlidir. Bu bağlamda, çalışmamızda Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği adlı romanlarında ‘bakış açısı ve anlatıcı’nın mahiyeti incelenirken ‘bakış açısı ve anlatıcı’ya dair hususiyetlerin Hisar’ın romancılığı ve sanat/roman anlayışı çerçevesinde ne anlama geldiği ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

We can see that both the perspective and narrator oriented approach towards the Abdülhak Şinasi Hisar’s novels such as Fahim Bey ve Biz (1941), Çamlıca’daki Eniştemiz (1944) and Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952), give important knowledge about his style as a novelist, his novels and main characteristics of his artistry. The characteristic features of Abdülhak Şinasi Hisar’s novels typically occur in the frame of “perspective and narrator.” Therefore, the perspective and the narrator oriented analysis are important for both his artistry and an adequate assessment of his novels. In this work, while we examine the character of perspective and narrator in Abdülhak Şinasi Hisar’s novels such as Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz and Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği, we will also try to present what means these properties in the frame of his artistry and authorship.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics