FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ’NİN TARİHÎ ROMANLARINDA 16. YÜZYILIN YANSIMASI OLARAK OSMANLI’YA BAKIŞ / YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 335-361
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nin bir devamı olarak tesis edilen Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişme süreci sıkıntılı olmuştur. Çünkü geçiş süreci kabul edilebilecek bu zaman diliminde yeni kurulan devlet, çağın gereği olarak yeni bir siyasî yapı ve farklı bir felsefî düzleme oturtulmaya çalışılmıştır. Gerek devlet gerekse millet nazarında iki kutuplu pek çok tartışmaya yol açan bu farklılık ve yeniliğin doğurduğu ikilemlerden birisi de Cumhuriyet sonrasında Osmanlı’ya bakışla/yaklaşımla ilişkilidir. Bu ikilemin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, sosyal bilimler sahasının önemli alanlarından edebiyat yoluyla sağlanabilir. Sahip olduğu teknik özelliklerle başvurulması gereken bir edebî tür olarak roman bu bağlamda öne çıkmaktadır. Cumhuriyet devri yazarlarından Feridun Fazıl Tülbentçi’nin, vakası 16. yüzyıl içinde geçen romanlarından hareketle Osmanlı’ya yaklaştığı bakış açısının tespiti önemli gözükmektedir. Bu incelemenin daha sonra yapılabilecek geniş çaplı araştırmalar için de bir örne

Keywords

Abstract

Turkey is a continuation of the Ottoman Empire. Republic’s the establishment and development process has been extremely distressed. Because in this time period which can be considered as a transition state established new and as a requirement of there was tried to sit on a new political structure and a different philosophical plane. These differences in the perception of both the state as well as in the consideration the nation has led to the formation of many dilemmas. One of the dilemmas that lead to the opposite sighted is also associated with the look of much debate in the Ottoman Empire after the Republic. Evaluation in a healthy way to this dilemma is provided by one of the major areas of social sciences field with literature, the novel is one of the leading types of literature, they have important technical specifications, and therefore stands out as a literary genre should be consulted. Feridun Fazıl Tülbentçi is an author of their public era; there are events in his novels of

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics