FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ’NİN TARİHÎ ROMANLARINDA 16. YÜZYILIN YANSIMASI OLARAK OSMANLI’YA BAKIŞ / YAKLAŞIM
The PERSPECTIVE / APPROACH TOWARDS OTTOMAN EMPIRE as REFLECTIONS of the 16th CENTURY in FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ’S HISTORICAL NOVELS

Author : Tayfun BARIŞ
Number of pages : 335-361

Abstract

Osmanlı Devleti’nin bir devamı olarak tesis edilen Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişme süreci sıkıntılı olmuştur. Çünkü geçiş süreci kabul edilebilecek bu zaman diliminde yeni kurulan devlet, çağın gereği olarak yeni bir siyasî yapı ve farklı bir felsefî düzleme oturtulmaya çalışılmıştır. Gerek devlet gerekse millet nazarında iki kutuplu pek çok tartışmaya yol açan bu farklılık ve yeniliğin doğurduğu ikilemlerden birisi de Cumhuriyet sonrasında Osmanlı’ya bakışla/yaklaşımla ilişkilidir. Bu ikilemin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, sosyal bilimler sahasının önemli alanlarından edebiyat yoluyla sağlanabilir. Sahip olduğu teknik özelliklerle başvurulması gereken bir edebî tür olarak roman bu bağlamda öne çıkmaktadır. Cumhuriyet devri yazarlarından Feridun Fazıl Tülbentçi’nin, vakası 16. yüzyıl içinde geçen romanlarından hareketle Osmanlı’ya yaklaştığı bakış açısının tespiti önemli gözükmektedir. Bu incelemenin daha sonra yapılabilecek geniş çaplı araştırmalar için de bir örne

Keywords

16. yüzyıl, roman, Osmanlı Devleti, bakış açısı, ikilem

Read:582

Download: 211

Atıf Bulunamadı