ÇEVİRİ KURAMLARI IŞIĞINDA EDEBİ ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 373-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Edebiyat Çevirisinde Çeviri Kuramları Üzerinden Çevirmenin Rolü adlı yüksek lisans tezimden hareketle hazırlanmıştır. Bu çalışma ile edebi metinlerin çevirisinde tercih edilmesi gereken çeviri kuramlarının belirlenmesi hedeflemektedir. Çeviri kuramları, kaynak odaklı ve erek odaklı olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bu iki ana başlıktan özellikle erek odaklı çeviri kuramları alt başlıklarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Edebi çeviride hangi çeviri kuramlarının tercih edilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla Hermann Hesse’nin Siddhartha ve Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler eserleri incelenmiştir. Bu çalışmamız aynı zamanda kuramlar üzerinden bir çeviri eleştirisi de olacağı için, çeviri kuramlarının yanı sıra çeviri eleştirisi kuramları da açıklanmaya çalışılmıştır. Kuramlar açıklandıktan sonra eserlerden örnek olarak seçilen cümleler incelenmiş ve kuramlar ışığında yorumlanmıştır. Eserler ve çevirilerinin kuramlar ışığında incel

Keywords

Abstract

This study has been prepared on the basis of my postgraduate thesis with title “The Role of Translator in the Literature Translation through the Translation Theories”. With this study, it has been aimed to be determined the translation theories to be preferred at the translation of literary texts. Translation theories have been evaluated under two main topics like source-oriented theories and target-oriented theories. From these two main topics, especially the target-oriented translation theories with their subtitles have been explained in detail. The literary works “Siddhartha” written by Hermann Hesse and “Yılanı Öldürseler” written by Yaşar Kemal have been analyzed in order to determine which translation theories to be preferred on literary translation. The translation criticism theories besides the translation theories have been tried to explained, because this study will be also a translation criticism through the translation theories. After the theories were explained, th

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics