ÇANAKKALE CEPHESİ ile İLGİLİ TÜRKÇE YAYINLANMIŞ GÜNLÜK, HATIRAT ve MEKTUPLARIN BİBLİYOGRAFYASI

Author:

Number of pages: 528-538
Year-Number: 2015-21

Abstract

Dünya Savaşları şüphesiz Yakınçağ’ın en önemli olaylarının başında gelmektedir. Çanakkale Cephesi ise I. Dünya Savaşı’nın seyrini belirleyen, savaşın uzamasını sağlayan bir cephe olarak Türk ve dünya tarihi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Üzerinden 100 yıl geçmiş olan bu büyük mücadeleyi ve kahraman ruhu anlamak, bu ruhun topluma yayılmasını sağlamak için mücadele etmek ise biz tarihçilerin yegâne vazifesidir. Bunu gerçekleştirmek içinse başvurmamız gereken temel yöntem ‘’tarihsel empati’’ oluşturabilmektir. Halk arasında ‘’o ruhu yaşamak’’ dediğimiz kavramın bilimsel adı diyebileceğimiz tarihsel empatiyi sağlamanın en önemli yolu ise tarih biliminde deney ve gözleme yer veremeyeceğimiz için, o dönemi yaşayan insanların duygularını okumak ve böylece o insanların yaşadıklarına kulak vermek olacaktır. İşte bu sebepledir ki, bu çalışmada, Çanakkale Cephesi ile ilgili ‘’birincil kaynak’’ olarak sayabileceğimiz anı, hatırat, günlük, mektup gibi eserlerin bibliyografyalarına yer verdik

Keywords

Abstract

Worlds War I is one of the most important cases in Modern History. However Battle of Gallipoli efected the course of World War I and extended its period. For this reason Battle of Gallipoli takes an important part for Turkey and The World history. Even if a hundred years has been pasted we have to understand well that glory victory and then we should effuse it to the society. And to act on the thought we need to make “Historical Empathy”. Historical Empathy is a scientific term using instead of “living an ambience again”. There is no experiment and observation methods for historical researchs. Thats why witness of historical events are important for historians. İn this study we featured bibliographies of recollections, memoirs, diaries, letters as “primary sources” about Battle of Gallipoli .

Keywords