TURİZM ve OBEZİTE: TÜKETİCİ SORUNLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 535-546
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Turizm modernleşme ve küreselleşme olgularının sembolize edilmiş formu olarak kabul edilmekte ve tüm insanları kapsayan bir faaliyet zinciri olarak görülmektedir. Dünya turizm örgütünün 1999 yılında belirlediği turizmde global etik ilkelere göre; dünyanın sahip olduğu değerler, tüm insanlığa aittir. Bu bağlamda yerel ve uluslararası turizm hareketine katılmak boş zaman değerlendirmesinin en iyi şekli olarak görülebilmekte ve her türlü engelleyici unsuru ortadan kaldırılmak önemli bir husus haline gelmektedir. Bu engelleyici unsurlar arasında yer alan bireylerin fiziksel engelleri, turizme katılım için tüketiciler açısından büyük sorun teşkil etmektedir. Özellikle bu engele sahip insanların; turistik ihtiyaçlarını gidermeleri sırasında birçok zorlukla karşılaştıkları söylenebilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, turizm hareketlerine katılan ve katılmak isteyen, obezite sorunu yaşayan turistlerin sorunlarını tespit etmeyi ve bu sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmeyi a

Keywords

Abstract

Tourism is accepted as symbolized forms of modernization and globalization and it is seen a chain of activities consisting of all people. The values of the world belongs to all mankind. In this context, removing all barriers is becoming a major concern. One of the important obstacles is physical obstacle becomes major problems for consumers participation tourism activities. Considered one of these obstacles; Obesity is discussed within the scope of the work. It can be told that especially, people who have these obstacles; face many challenges during touristic needs. From this point forth; research aims to determine problems of participating and wishing to participate tourism activities tourists who suffer from obesity problems and also aims to develop solutions according these problems. For this purpose; to tourists who have obesity problems were asked their problems about rooms, restaurant, animation activities, transport ways, other guests and problems due to staffs by using intervi

Keywords