FUTBOLDA DURUMLUK KAYGI: FUTBOL MÜSABAKALARINDA GÖRÜLEN SARI KARTIN, SONUCA ve YENİLEN GOLE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 547-552
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bu çalışmanın amacı futbolda müsabaka sırasında görülen sarı kartın müsabaka sonucuna ve yenilen gole etkisinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma örneklemini Türkiye Süper Ligi'nde 2013-2014 sezonunda yapılan toplam 306 müsabaka oluşturmuştur. Veriler Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinden izin alınarak elde edilmiştir. 306 müsabakada takımlar toplam 565 sarı kart görürken, toplam 429 gol yemişlerdir. İstatistiksel teknik olarak nonparametrik korelasyon testlerinden spearman korelasyon testi kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki p<0,05 anlamlılık düzeyi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda sarı kart ile sonuç arasında negatif yönlü düşük düzeyde (-0,09) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken (p=0,02), sarı kart ile yenilen gol arasında pozitif yönlü düşük düzeyde (0,13) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,00). Görülen sarı kart artarken yenilen gol artmış, görülen sarı kart artarken galibiye

Keywords

Abstract

The aim of this study was to research correlation among yellow card, goals allowed and soccer competition's result. The research had been performed as a general scanning model. The research sample consisted of the 306 competitions in Turkey Super League in the season 2013-2014. The data had been obtained by permission taken Turkey Football Federation Official Web Site. In 306 competition teams totaly received 565 yellow cards and totaly allowed to 429 goals in their own goals. Spearman correlation test was technically used from nonparametric statistical test for correlation and the relationship between the variables were tested with a level of significance of p<0,05. As a result of research a statistically significant (p=0,02) correlation with negative directional low level (-0.09) was found between yellow cards and competition's result and a statistically significant (p=0,00) correlation with positive directional low level (0.13) was found between yellow cards and goals allowed. Whil

Keywords