MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE YENİ EĞİLİMLER: MÜZİK SORGULAMA SİSTEMLERİ

Author:

Year-Number: 2015- 9
Number of pages: 29-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ses kayıtları ve ses işlemleri, müzik analizi gibi alanlar dışında müzik teknolojisinde çok farklı çalışma alanları da mevcuttur. Özellikle internet teknolojisinin gelişmesiyle uzun süreden beri üzerinde halen çalışılan alanlardan biri de Müzik Sorgulama Sistemleri’dir (Music Information Retrieval, MIR). MIR’da amaç, kabaca akla takılan bir müziği internette yazıyla aramak yerine onu bilgisayara ıslıkla, mırıldanarak veya doğrudan söyleyerek bulmaktır. Bu çalışmada, MIR amaçlı günümüzde tüketiciye sunulmuş ve yaygın olarak kullanılan Shazam ve SoundHound gibi yazılımların teknik içerikleriyle, MIR sisteminin geneli konusunda bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırmalar sonucunda MIR sistemleri ve özelde söz konusu yazılımların günümüzde yalnızca tüketici amaçlı değil, müzisyen ve hatta müzik eğitmeni tarafından da mesleki olarak kullanılabilecek özel bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays, different studies on music technology are available exception of recording, processing and analyzing of music. Especially thanks to the opportunities provided by the internet technology in recent years, one of these studies is Music Information Retrieval (MIR). The purpose of MIR is to query by humming, whistling etc. of music using computer as text-based queries on internet search engine. In this study, the important studies on MIR during the last decade and technical contents of some popular MIR software such as Shazam, SoundHound are discussed. As a result, MIR is a new issue on music industry with their operating principles of popular applications and even their servicing to the musicians and music education.

Keywords