KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 477-493
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Minare, camilerin önemli unsurlarından birisidir. Mimaride camilerin ortaya çıkışıyla birlikte çeşitli biçimlerde minareler de görülmeye başlamıştır. Makalemize konu olan köşk minare de bu minare biçimlerinden biridir. Bu minare biçiminin benzerleri Kuzey Afrika’daki devletler ve hanedanların inşa ettirdikleri minarelerinin üst kısımları ya da gözetleme kulesi işlevine sahip olan yapılar ya da kiliselerin çan kulelerinde görülür. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde özellikle Kayseri’de sık örnekleri görülen bu minare tipi, Mimar Sinan’ın İstanbul’da inşa ettiği birkaç mescitte de bulunmaktadır. Geç dönem uygulaması olarak düşünülen köşk minareye minber ile olan benzerlikten dolayı minber minare de denilmektedir. Bu makalemizde ağırlıklı olarak Kayseri’deki köşk minareli camile ele alınmış olup, bu uygulamanın diğer şehirlerdeki örneklerine de değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Minaret of the mosque is one of the important elements. With the emergence of the minaret of the mosque architecture began to appear in various formats. The subject of our article khosk minaret is one of the ways. This form of minarets like structures seen in the upper part or function with the observation tower or steeple of the church they built the minaret of states and dynasties in North Africa. Central Anatolia region of our country, especially in Kayseri common examples of this type of minarets, there are also several mosques built by Mimar Sinan in Istanbul. Because of its similarity to late application as contemplated khosk minaret is also called the minber-minaret. This article has mainly dealt pavilion is camila minarets in Kayseri also discussed examples of these practices in other cities.

Keywords