BELÇİKA FLAMAN BÖLGESİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TÜRK KÖKENLİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI TEMEL EĞİTİM SORUNLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 246-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belçika’nın üç federe bölgesinden biri olan Flaman bölgesinde yaşayan Türk kökenli çocuklar sahip oldukları farklı dil ve kültür alışkanlıkları nedeni ile eğitim sistemi içinde çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Araştırmada yaşanılan bu temel sorunların neler olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Sorunları belirlemek amacıyla Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminin yapısı ele alınmış, Türk kökenli çocukların eğitim sistemi içinde yaşadığı sorunlara ilişkin yapılan araştırmalar incelenmiş, Flaman Bölgesinde çalışan göç uzmanı akademisyen, siyasi temsilci, psikolojik danışman, Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri ile yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde Belçika Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminde Türk kökenli çocukların yaşadığı temel eğitim sorunlarının çözümüne dönük öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish origin children living in the Flemish Region of Belgium experience various problems in the educational system because of their mother tongue and cultural habits. This study examines those basic problems experienced by the Turkish origin children. In order to determine the problems, the structure of the Flemish Region’s educational system was examined, research on the problems Turkish origin children experience within the Flemish educational system were reviewed, and the interviews conducted with the academicians and political representatives specialized on immigration were analyzed. Within the frame of the data obtained from these, the basic educational problems experienced by the Turkish origin children in the Flemish Region of Belgium were discussed, and suggestions were presented for the solution of those problems.

Keywords