TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2014-7
Number of pages: 326-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temelde insanları ve kültürleri birleştirme süreci olarak tanımlanan küreselleşme, çevresel problemleri ve temel insan hakları sorunlarını dünyanın ortak sorunu haline getirmiştir. Küreselleşen ve etkileşimli günümüz dünya düzeninde, bireylerin dünyadaki sorunlara karşı yalnızca pasif bir gözlemci değil, farkındalığı yüksek ve gerektiğinde sorumluluk alabilen aktif birer dünya vatandaşı olabilmeleri önem kazanmaktadır. Eğitim sistemi ve eğitimli insanların duyarlılıkları tüm dünyanın paylaştığı bu görevde büyük bir rol oynamaktadır. Bu amaçla; bir dünya vatandaşı olma yolunda İstanbul Avrupa Yakasında kampusü bulunana bir vakıf üniversitesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerine “Günümüz Dünya Sorunları Tutum Ölçeği” anketi uygulanmıştır. Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum düzeyleri belirlenmiş ve bir durum tespiti ortaya konmuştur. Hesaplanan tutum puanları farklı demografik değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikl

Keywords

Abstract

Basically globalization defined as the process of people and culture integration, has made environmental problems and problems of basic human rights the world’s common problems. In today's globalized and interactive world order, i

Keywords