FİNANSAL ALDATMACA VE İŞLETME HİLELERİ

Author:

Number of pages: 180-196
Year-Number: 2014-4

Abstract

Gerek kurumsal gerekse aile şirketlerinde, çalışanlar tarafından haksız kazanç elde etmek amaçlı çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük ve hileler yapılmaktadır. Yapılan hilelerin arkasında bulunan bahaneler, yönetimdeki eksikliği, tedbirsizliği ortaya koyarken kimi zaman da yönetimdeki çaresizliği de sergilemektedir. Çünkü alınan tüm önlemler ve oluşturulan denetim sistemleri “herkese %100 güvensizlik” esasına göre oluşturulamamaktadır ve güven duyulan birkaç kişi muhakkak sistemin içinde bulunmaktadır. Bu yüzden denetim sisteminde “insan” unsuru oldukça hile kavramı da hep olacaktır. İşletmelerde hilenin önlenmesi amacıyla yönetsel olarak alınan tedbirlerden biri yönetimi kademeleştirerek sorumluluklar verilmesidir. Burada amaç hilenin oluştuğu kademenin tesbit edilmesi ve gerekli önlemlerin daha o kademe alınmasıdır. Önlem, kademe görevlisine verilen sorumlulukla gerçekleştirilmek istenmektedir. Denilebilir ki işletmelerdeki dikey yapılaşma, kademe bazında çalışanları başarıya motive etm

Keywords

Abstract

Some fraud incidents by employees to gain illegal income have been observed both in family and institutional companies. Whilst the excuses and reasons behind these incidents put forwards incompetency, risk exposure, precautionless in management, in some cases, it also suggests helplessness of the management. All precautions and preventive systems can not be set up on “%100 unreliability basis, and e few reliable persons certanly take place. That is why “ unless human factor take place in the system, the concept of “fraud” will always exist. For the purpose of preventing the fraud, one of the precautions that management try to take is putting the management in levels by delagating certain responsibilities to each level. The core idea is to detect the fraud on the spot and to take necessary measures at the specific level. The measure is whished to be realized by responsibilites delageted to the person in charge. It is true to say that vertical hierarchy is an outcome for all preventi

Keywords