Editörden


Bilim dünyasının değerli insanları,

ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi uluslararası akademik bir dergi olmakla birlikte, yazı ve düşünce ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği disiplinler arası bir sosyal bilim platformudur. Derginin kurulum aşamasında başta emeği geçen dergi yönetimine ve yurtdışı temsilcilerimize, bizleri kırmayarak desteklerini veren danışma ve yayın kurulundaki değerli hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. 

Akademik hayata bir nebze katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolculukta, bilim dünyasının siz değerli insanlarını yazar ve hakem olarak yanımızda görmek; ayrıca görüş ve önerilerinizle bizleri en mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmeniz bizlere güç katacaktır. Bu bağlamda Asosjournal (The Journal of Academic Social Science) Dergisi olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

                                                                                                                                                                                                   Dr. Özcan BAYRAK