Dergi Yönetimi


 

Editör

Dr. Özcan BAYRAK asosjournal@gmail.com 

Editör Yardımcıları

Dr. Rahil NECEFOV rnacafov@gmail.com / informabaku@gmail.com 

Arş.Gör. Esra AYAŞ / asosjournal@gmail.com 

Alan Editörleri

Dr. Nuran ÖZLÜK

Türk Dili ve Edebiyatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Cengiz ÖZMEN

Tarih

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. 

Dr. İbrahim ÇANKAYA

Sosyoloji

Uşak Üniversitesi

Dr. Rahil NECEFOV

Felsefe

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Dr. Murat SUNKAR

Coğrafya

Fırat Üniversitesi

Dr. Ömer Tuğrul KARA

Türkçe Eğitimi

Çukurova Üniversitesi

Dr. Onur KÖKSAL

Eğitim Bilimleri

Selçuk Üniversitesi

Dr. Vedat AKTEPE

İlköğretim

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Murat KUL

Beden Eğitimi

Bartın Üniversitesi

Dr. Eyüp AKÇETİN

Yönetim Bilişim Sistemleri

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Derya YILMAZ

Arkeoloji

Ankara Üniversitesi

Dr. Mutlu TÜRKMEN

Beden Eğitimi

Bartın Üniversitesi

Dr. Bülent ÖZKAN

Dil Bilim

Mersin Üniversitesi

Dr. Oktay KIZILKAYA

İktisat

Ahi Evran Üniversitesi

Dr. İsmail BEKCİ

İşletme

Nevşehir Üniversitesi

Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Güzel Sanatlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Serdar TUNA

Resim - İş Eğitimi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Gülay KARŞICI

Müzik Bilimi 

Marmara Üniversitesi

Dr. Ahmet KURNAZ

Özel Eğitim 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Fevzi RENÇBER

İlahyat

Şırnak Üniversitesi

Dr. Ahmet AKKAYA

Yabancılara Türkçe Öğr.

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Kemal ÖZGEN

Matematik Eğitimi

Dicle Üniversitesi

Dr. Selçuk SEÇKİN

Sanat Tarihi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dr. Fatma ÜNAL

Sosyal Bilgiler Eğt.ABD

Bartın Üniversitesi

Dr. Nesrin DELİKTAŞLI

 Fransızca Mütercim Tercümanlık ABD

İstanbul Üniversitesi

Dr. Barış ÇAYCI

Fen Eğitimi

Niğde Üniversitesi

Dr. H. Derya CAN

Hindoloji

Ankara Üniversitesi

Dr. Aşkım HATUNOĞLU

Psikoloji

Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Emine KOCA

Moda Tasarımı

Gazi Üniversitesi

Dr. Yusuf GENÇ

Sosyal Hizmet

Sakarya Üniversitesi

Dr. Hasan GÜRKAN               Medya ve İletişim Sis.    Arel Üniversitesi 

 
Dr. Salih TELLİOĞLU           Çalışma Ekonomisi ve Endüstürü İlişkileri

Dr. Ali Aycan KOLUKISA     Japon Dili ve Edebiyatı   Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üni.

Dr. Sevgi Sümerli SARIGÜL Dış Ticaret ve Pazarlama  Erciyes Üniversitesi
Dr. KasımTATLILIOĞLU        Gelişim Psikolojisi         Bingöl Üniverstesi
Dr. Kasım ERTAŞ                       İslam Tarihi                  Şırnak Üniversitesi  
Dr. Yaşar ACAT                            İlahyat                         Şırnak Üniversitesi
Dr. Ayfer ŞAHİN                          Sınıf Eğitimi                 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Ayşegül KOYUNCU OKCA  Geleneksel Sanat         Pamukkale Üniversitesi 

Dr. Reşat ŞAKAR                     Rus Dili ve Edebiyatı      Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Yabancı Dil Uzmanları

Dr. Erkan ZENGİN      Hacettepe Üniversitesi

Okt. Ufuk KÖSE        Adıyaman Üniversitesi

Okt. Özge GÜMÜŞ    Adıyaman Üniversitesi

İndeks Sorumlusu

        Dr. Celal EMANET       GSIC New Jersey USA

  Dr. Onur KÖKSAL        Selçuk Üniversitesi

                         Hasan KIZILDAĞ         Ondokuz Mayıs Üniversitesi         

Grafik Tasarım

Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı

Hukuk Danışmanı

Avk. Mustafa YENTÜR