SAFRANBOLU’LU İZZET MEHMET PAŞA’NIN BAKIR GÜĞÜM VE MAŞRAPALARI
COPPER BOTTLES AND TANKARDS OF IZZET MEHMET PASHA FROM SAFRANBOLU

Author : Demet ÖRNEK
Number of pages : 112-123

Abstract

El sanatları insanoğlunun her türlü ihtiyacını gidermek amacıyla meydana getirilmiş ve geliştirilmiş estetik değerleri olan ürünlerdir. Türk el sanatlarının gelişiminde etken olan altın ve gümüş madenlerinin yanında bakır da gerek saray gerekse halk sanatlarının meydana gelmesinde önemli rol oynamıştır. Kolay işlenebilir, kızıl kahve renkli, doğada dere yataklarında rastlanan, okside olabilen bakır’ın kullanım alanı çok yaygındır. Maden sanatının gelişmesinde son derece etkili olan bakır, Anadolu’nun her yerinde asırlarca önemini korumakla birlikte günümüzde eski değerini kaybetmiştir. Bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bakır eşyaların gelecek nesillere aktarılması açısından geçmiş örneklerin değerlendirilmesi önemlidir. Araştırmaya konu oluşturan Safranbolu Kent Müzesi’nde yer alan İzzet Mehmet Paşa’ya ait vakfedilmiş bakır mutfak eşyalarından üç güğüm, bir tek kulplu ve bir çift kulplu bakır maşrapa sergidedir. On dokuz çift kulplu, dört tek kulplu maşrapa, On güğüm depo da yer almaktadır. İzzet Mehmet Paşa görev yaptığı süre zarfında birçok hayır eseri yaptırmış, vakıflar kurmuş ve hazırlattığı vakfiyelerle bunları kayıt altına aldırmıştır. Kent müzesinde yer alan bakır eşyalarda mevlitlerde kullanılmak için vakfedilmiş, kayıt altında bulunan günümüze kadar varlığını sürdürmüş el sanatları ürünleridir.

Keywords

El Sanatı, Maşrapa, Güğüm, Bakır, İzzet Mehmet Paşa

Read:129

Download: 49

Atıf Bulunamadı