MÜLTECİ SORUNLARINI FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN OKUMAK
READING REFUGEE PROBLEMS THROUGH PHOTOS

Author : Saime UYAR
Number of pages : 406-421

Abstract

Bu çalışma, evrensel bir sorun olarak görülmesi gereken mülteciler sorununu fotoğraflar üzerinden okuyarak, evrensel boyutta bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm dünyanın görmezden geldiği bu sorunun kökenine baktığımızda hepimizin sorumluluğu olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bu sorunu sahiplenmek, yüzleşmek ancak çözüm üretmenin kapısını aralayacaktır. Bu çalışmada mülteci sorununun toplumun ortak sorunu olduğu bilincinin yaratılmasında fotoğraf sanatının etkisi ve önemine değinilmiştir. Yüzyıllardır tarihe tanıklık etme konusunda objektif bir çizgide ilerleyen sanat, her dönem toplumun aynası olarak varlığını sürdürmüştür. Kendi içerisinde dallara ayrılan sanat, nihayetinde aynı mesajı iletme konusunda ortak sonuca varır. Fotoğraf sanatı da günümüz digital dünyasının en yaygın ve kolay okunan sanatlarından biridir. Mülteciler konusuna fotoğraflar üzerinden bakmak, yorumlamak ve sorunun can alıcı noktalarını tespit etmek toplumsal hafızaya bu makaleyi bırakmak konun çözümü için küçük bir damla oluşturması temenni edilmektedir. Yaşadığı çağdan bağımsız olamayan sanat, günümüz sorunlarından göç ve beraberinde gelen mülteci krizi konusunda farkındalık, empati ve toplum hafızası oluşturulmasında en güçlü araçlardan biridir.

Keywords

Mülteci, göç, toplumsal hafıza, sanat, fotoğraf

Read:138

Download: 63