TÜRKİYE’NİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI PERFORMANSI
TURKEY'S FOREIGN DIRECT INVESTMENT PERFORMANCE

Author : Ali ERDOĞAN
Number of pages : 1-15

Abstract

Özellikle 1990’lı yıllarda, ülkeler yabancı yatırımları çekme konusunda rekabet etmeye başlamışlardır ve günümüzde de, doğrudan yatırımları teşvik ederek ekonomilerini geliştirme ve dış borçlarını finanse etme yolunu izlemektedirler. Doğrudan yatırımlar; yatırıma ev sahipliği yapan ülkelerde milli gelir artışı, istihdam artışı, teknoloji transferi ve ekonomik büyümeyi sağlar. Bununla birlikte, doğrudan yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma hamlesini başlatacak önemli bir argümandır. Türkiye ise, genel olarak sahip olduğu yatırım çekme potansiyel seviyesine henüz ulaşamamıştır. Üstelik ülkemize gelen doğrudan yatırımlar, daha çok şirket birleşmeleri ve satın almalar ile gayrimenkul alanlarına yöneldiği için, makroekonomik değişkenlere etkisi oldukça sınırlı olmuştur. Bu çalışmada; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının diğer yatırımlardan farkı ortaya konulmuş ve ülkelere sağladığı katkılar açıklanmış; ülkemizin doğrudan yatırım performansı genel olarak ve sektör bazında değerlendirilerek birtakım çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Sabit Sermaye Yatırımları, ekonomik kalkınma, Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar.

Read:274

Download: 164