GİUSEPPE VERDİ’NİN OTELLO OPERASINDA BURJUVA SINIFININ TEMSİLİ
THE REPRESENTATION OF THE BOURGEOISIE IN THE OPERA OTELLO BY GIUSEPPE VERDI

Author : Elif AKTUĞ - Ferda KONYA DOVIDIO - M. Alper KAZANCIOĞLU
Number of pages : 51-58

Summary

18. yüzyıl Fransız Aydınlanmasının ardından değişen toplumsal düzenin etkileri, 19. yüzyılda diğer birçok alanda olduğu gibi opera sanatında da hissedilir. Burjuva sınıfının kapitalist ekonomik ilişkiler sayesinde yükselmesi ve edindiği sosyal gücün doğallaştırılması, burjuvaziye, aristokrasinin sahip olduğuna benzer bir saygınlık verir. Yazıldıkları dönemin siyasi, kültürel, ekonomik görünüşünü yansıtması açısından önem arz eden sanatlardan biri olan opera söz konusu olduğunda burjuvazi, asillerin bu sanat dalını elit olarak tanımlamasına karşı çıkmaz, ancak görünümünü değiştirmeye yatırım yapar (Kehler,1994: 42). Birçok operaya konu olan Shakespeare oyunlarının ve opera sanatının, burjuvazinin yakın geçmişini gözler önüne serme konusunda birbirine benzer işlevleri olduğunu söylemek mümkündür. Bu makalede, Giuseppe Verdi ve libretto yazarı Arrigo Boito’nun, W. Shakespeare’in aynı adlı oyunundan opera sahnesine uyarladığı Otello başlıklı eserde burjuva sınıfının temsili ele alınacaktır.

Keywords

Opera, Giuseppe Verdi, Otello, Burjuvazi

Read:326

Download: 130