SULTAN VELED’İN GÖRÜŞLERİNİN İMADEDDİN NESİMİ YARATICILIĞINDA SANATSAL YANSIMASI
ARTISTIC REFLECTION OF SULTAN WALAD'S VIEWS IN THE CREATIVITY OF IMADEDDIN NASIMI

Author : Cavide MEMMEDOVA
Number of pages : 441-448

Abstract

Büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi'nin yaratıcılığı, şiirsel mükemmellik ve dini felsefi mahiyeti açısından Türk-İslam edebiyatının en mühteşem sayfalarından birini oluşturmaktadır. Makalede büyük Türk mutasavvıfı Hz. Sultan Veled’in görüşlerinin ve onun yaratıcılığında önemli yer alan “devir nazariyesinin” büyük şairin yaratıcılığında sanatsal yansıması tahlil edilmektedir. Şairin devriye türünde yazılmış eserleri, büyük Türk mutasavvıfı Hz. Sultan Veled’in felsefi ve edebi eserleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, tahlil edilmiştir. Maklede her iki düşünürün insan hakkında düşünceleri araştırılmış ve söz konusu nazariyenin temel ilkeleri ve bunun edebiyat üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Bu makalede hem de Sultan Veled'in yaratıcılığının İmadeddin Nesimi'nin insan hakkındaki düşünceleri üzerindeki büyük etkisi anlatılmıştır.

Keywords

Nazariye, Nesimi, Edebiyat, Şair, Sultan

Read:760

Download: 288