ISSN:2148-2489

ORGAN VE DOKU BAĞIŞININ SAĞLIK PROFESYONELLERİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Bu çalışma sağlık profesyonellerinin organ ve doku bağışına ilişkin görüş ve farkındalık düzeylerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Aralık 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında doktor, diş hekimi, eczacı ve hemşire, fizyoterapist, organ ve doku nakli koordinatörü, koordinatör yardımcısı ve sağlık yöneticisi meslek gruplarından dokuz kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplam görüşme süresi 151,97 dakika sürmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda beş ana boyut belirlenmiştir. Bunlar; “Bilgi Düzeyi, Üç Boyutta Tutum, Tutuma Yön Verenler, Mesleki Faaliyetler ve Öneriler” olarak sıralanmıştır. Bu boyutlar daha sonra alt kategorilere ayrılmıştır. Çalışmaya katılan tüm meslek gruplarının gözünden organ ve doku bağışının önündeki en önemli engeller; beyin ölümü tanı belirsizliği, bağış eğitimi veren kişilerin yetersizliği, beyin ölümünden sonra organ ve doku alınış biçimi ve dini açıdan tatmin edici bir netliğin olmaması şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca organ ve doku bağışının ülke genelinde artırılması için farklı etki alanlarına sahip sağlık meslek gruplarının, ortak bilgilendirme ve yönlendirme paylaşımı yapabilecekleri platformlar ve bunları oluşturacak koordinasyon birimlerine ihtiyaç gözükmektedir.


Keywords


Organ ve doku bağışı, organ transplantasyonu, dönor

Author: Betül AKALIN - Taner ABİŞ
Number of pages: 130-141
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36985
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.