ISSN:2148-2489

MADDE CEVAP KURAMI İLE İKİ BOYUTLU SOSYO-DEMOGRAFİK DURUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI-I: MADDE SEÇİMİ VE FAKTÖR YAPISININ OLUŞTURULMASI


Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durum değişkenleri davranış bilimlerinde en çok kullanılan değişkenlerdir. Ancak bu değişkenler, sınıflayıcı değişkenler olarak çalışmalarda analizlere dahil edilmektedirler. Bu çalışmada, bu değişkenlerin aralıklı ölçek düzeyinde değerlendirmesine olanak verecek şekilde bir ölçeğin geliştirilmesi düşünülmüştür. Çalışmaya 1982 ile 2013 yılları arasında basılmış ve elektronik ortamda kopyasına ulaşılabilen 266 makalenin sosyo-demografik değişkenleri incelenerek başlanmıştır. Bu doğrultuda ön çalışmaya 28 madde yazılarak başlanmıştır. Bu çalışma 50 kadın, 58 erkek toplam 108 kişiyle yürütülmüştür. Ön çalışma sonunda 4 madde atılmış, bir madde yeniden düzenlenmiş ve bir madde de eklenmiştir. İkinci çalışmaya 17-69 yaşları arasında 695 kadın, 409 erkek (2 kişi cinsiyet belirtmemiştir) toplam 1106 kişi katılmıştır. Bu çalışmada sosyo-ekonomik alt boyutundan bir madde atılmış ve 16 madde ile içtutarlık katsayısı 0,76 olarak belirlenmiştir. 8 Maddeli sosyo-kültürel alt boyutu iç tutarlık katsayısı ise 0,66 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen ölçeğin, iki boyutlu yapısıyla ve genel toplam puanıyla değerlendirilebilecek bir ölçek olduğu görülmüştür.


Keywords


sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, sosyo-demografik, A Sosyo-demografik Durum Ölçeği

Author: Arkun TATAR - Gaye SALTUKOĞLU
Number of pages: 48-64
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36786
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.