AZERBAYCAN POSTMODERN ROMANINDA FELSEFİ BİR ARAYIŞ: “SAHRA SAVAŞI” ROMANI VE ANA ÇİZGİLERİ
A PHILOSOPHICAL QUEST IN POSTMODERN NOVEL OF AZERBAIJAN: THE NOVEL OF

Author : Alsu KAMALIEVA
Number of pages : 68-81

Summary

Postmodern roman, Batı edebiyatlarına nazaran Türk Dünyası edebiyatlarında daha geç görülmeye başlar. Türk Dünyasında ilk örneklerini Türkiye sahasında gördüğümüz postmodern anlayışla yazılmaya başlanan romanların yakın dönemde Azerbaycan Edebiyatında da örnekleri verilmeye başlanır. Kemal Abdulla’nın 2004 yılında yayımlanan “Yarımçık Elyazma” adlı eseri Azerbaycan postmodern romanı için başlangıç kabul edilirse de sonraki tarihlerde Hamid Herisçi, İlgar Fehmi, Ali Ekber, Perviz Cebrayıl, Akşin Yenisey ve Nermin Kamal’ın benzer çizgide kaleme aldıkları romanlar ile bu sahadaki gelişme sürdürülür. Azerbaycan romanının önemli isimlerinden Vagif Sultanlı’nın Azerbaycan Türkçesi ile 2017 yılında yayımlanan “Sahra Savaşı” romanı ise yeni oluşmaya başlayan Azerbaycan postmodern romanında felsefi-metaforik yoğunluğuyla farklı ve yeni bir çizgiyi temsil etmeye aday bir eser olarak yerini almıştır. “Sahra Savaşı” romanı Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanmış olup henüz diğer Türk lehçelerinden hiç birine aktarması yapılmamıştır. Bu çalışmada, ele alınan eserin felsefi-postmodern roman türünün genel hususiyetleri bağlamında değerlendirilmesi yapılarak Azerbaycan postmodern roman geleneği dahilinde özgün yönleri ortaya konulmuştur.

Keywords

Azerbaycan Edebiyatı, Postmodernizm, Roman, Vagif Sultanlı, Sahra Savaşı

Read:1220

Download: 573