E- TİCARETTE ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ ALTYAPI SAĞLAYICILARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON COMPARISON OF PAID AND FREE INFRASTRUCTURES IN E-COMMERCE

Author : Kadir Melih GÜLEÇ - Gulmira KERİM
Number of pages : 490-504

Summary

Son yıllarda özellikle bilişim ve internet teknolojilerinin insanların hayatının her alanına nüfuz etmesi ile bilgiye ulaşım ve insanlar arasında etkileşim ciddi oranda artış göstermiş ve bu gelişme insan hayatının her alanında etkisini hissettirmiştir. Günümüzde internet ve bilişim teknolojileri sayesinde elektronik ortamda bankacılık, ticaret, sağlık, kamu hizmetlerinin verilebildiği ve giderek verilen hizmetlerin yaygınlaştığı gözlenmektedir. Elektronik ortamda hayata geçirilen faaliyet alanlarından en önemlilerinden bir tanesi de E-ticarettir. E-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesinde ticari faaliyete platform sağlayan web sitelerinin tasarımı ve işletilmesi en önemli konulardan biridir. Bu çalışmada ücretli ve ücretsiz E-ticaret altyapılarının bir takım faktörlere (geliştirilebilirlik, ödeme, kargolama, pazarlama vb.) göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda ücretli E-ticaret sistemleri ile günümüzde öne çıkan bazı ücretsiz E-ticaret sistemlerinin (Opencart, Magento, Shopify vb.) karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma sonucunda firmaların kendi özel gereksinimlerine göre ücretli veya ücretsiz e-ticaret sistemlerinden birini tercih etmesinin maliyet-etkin olacağı ve şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vereceği tespit edilmiştir.

Keywords

E-ticaret, internet, E-ticaret altyapıları.

Read:750

Download: 251