ISSN:2148-2489

METAL SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ


Günümüzde, işletmelerin klasik performans yöntemleri ile istedikleri sonuçlara ulaşması mümkün değildir. Bunun yerine, çalışanı tek taraflı olmayan, çok yönlü geri bildirimler sayesinde en etkin şekilde değerlendirebilen modern performans değerlendirme yöntemlerini tercih etmek gerekmektedir. Üstelik, stratejik yönetsel anlayış, çalışanların sadece bugünkü değil, gelecekteki performansının ve verimliliğinin belirlenmesi gerekliliğini de ortaya koymuştur. Bu çalışma kapsamında; ekonominin temel dinamiklerinden biri olan metal sektöründe, Kocaeli’nde bulunan KOBİ üstü firmaların personel yapıları incelenmiş ve sektörde bulunan firmaların çalışan yapısının, teknolojide meydana gelen ilerlemelere bağlı olarak mavi yakalı çalışandan, beyaz yakalı çalışana doğru ciddi oranda evirildiği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, kurumsal işletmeler tarafından sıkça kullanılan 360 Derece Performans Değerlendirme Yönteminin; metal sektöründeki yöneticiler tarafından nasıl algılandığını, beklentileri ne oranda karşıladığını ortaya koymak ve metal sektöründeki çalışanlar üzerinde başarılı sonuçlar vereceğini ispatlamaktır.


Keywords


Performans Yönetim Sistemi, 360 Derece Performans Değerlendirme, ANOVA, LSD.

Author: Ali ERDOĞAN - - Hasan Fatih YUMAK
Number of pages: 60-84
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36699
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.