ISSN:2148-2489

KAZAK ŞAİR MAĞCAN CUMABAYEV'İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE TEMATİK ANALİZ


Kazak Edebiyatı, Kazakların bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde, vatan aşığı kişilerin halkı aydınlatmak amacı ile yazdığı eserlerin etkisi ile önemli şair ve yazarlar kazanmıştır. Vatan aşığı bu şairler hem yaşadıkları döneme, hem de gelecek nesillere eserleriyle yol göstermişlerdir. Özellikle Alaş hareketi içinde bulunan şairler dönemin önde görülen şahsiyetleri olarak edebiyatta yerlerini almışlardır. Mağcan Cumabayev'de bu şahsiyetlerden biri olarak, Kazak Edebiyatına, adını altın harflerle yazdırmıştır. Mağcan Cumabayev, Türk milleti için Türklüğün sembol kişilerinden biri olarak görülür. Türk akademisyenlerin ve Kazak akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar ile Mağcan'ın eserleri, ''Ben gençlere güveniyorum'' dediği, gençlere ulaştırılmaya çalışılır. Fakat yaptığım incelemeler sonucunda, Türkiye'de yapılan çalışmalarda, Mağcan Cumabayev'in özellikle bazı şiirleri üzerinde çalışmalar yapıldığı ve eserler üzerinde çok detaylı olarak çalışma yapan birkaç akademisyenin dışında kimsenin olmadığı tespitine vardım. Türk Edebiyatında özellikle Ferhat Tamir ve Hasan Oraltay Mağcan Cumabayev'i incelemiş ve Mağcan'ın eserlerini günümüz Türkçesine aktarmışlardır. Bu çalışma ile Türk aşığı Mağcan Cumabayev'in şiirleri incelenerek hangi konular üzerinde durduğu örnekleriyle belirtilmeye çalışılmıştır. Ayrıca şiirler hem Kazakça okunuşu hem de günümüz Türkçesine çevrilerek, kelimelerin gerçek halleri verilmeye çalışılmıştır.


Keywords


Şiir, Türk Edebiyatı, Kazak Edebiyatı

Author: Yavuz OKCU - - Ayşe DİNÇ
Number of pages: 473-485
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15111
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.