TWİTTER’DA DİL KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON LANGUAGE USAGE ON TWITTER

Author : Burak Erdinç ASLAN
Number of pages : 148-160

Abstract

Bu çalışmada Twitter’da dil kullanımları üzerinde durulmaktadır. Gün geçtikçe kullanıcı sayısı artan ve en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olan Twitter, farklı kesimlerden, farklı toplum katmanlarından insanların bir araya geldiği sanal bir ortamdır. Şüphesiz ki böyle bir ortamdaki dil kullanımları arasında da farklılıklar olacaktır. Nitekim bu farklılıklar ve ortaya çıkan yeni durum beraberinde yeni tartışmaları gündeme getirmiş ve görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Bir taraf, sosyal medyada rastgele ve özensiz kullanılan dilin dilde bir yozlaşmaya neden olduğunu ileri sürerken diğer taraf, sosyal medyada kullanılan dilin bugüne kadar kullanılan yazılı dilden farklı olduğunu ve bu farklılığın yozlaşma olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını savunmaktadırlar. Bu çalışmada Twitter’da kullanılan dilin doğruluğu veya yanlışlığından ziyade dil kullanımlarının nedenleri üzerinde durulmaktadır. Seçilen örnek tweetler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu tweetlerin sahiplerine ait profil fotoğrafları ve iletişim adresleri kişisel haklar nedeniyle gizlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini sosyal ağlar, örneklemini ise Twitter oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi uygulanmıştır.

Keywords

Twitter, dil kullanımı, dilbilim, sosyal medya, sosyal ağlar

Read:650

Download: 213