BİNGÖL İLİ ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN CORINE SİSTEMİNE GÖRE ANALİZİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIM ÖNERİLERİ
DETERMINING OPTIMAL LAND USE OF THE BINGOL PLAIN AND ITS NEAR SURROUNDING WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHS)

Author : Fatma ESEN
Number of pages : 162-181

Abstract

Sürdürülebilir arazi kullanımı, mevcut arazi kullanım özelliklerinin geçirmiş olduğu zamansal değişim tespit edilerek sağlanabilir. CORINE sistemi arazi kullanım özelliklerinin tespitinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada Bingöl İli'nin arazi kullanım özellikleri CORINE (2000-2012) sistemine göre analiz edilmiş bunun neticesinde de il geneli için sürdürülebilir arazi kullanım olanakları tespit edilmiştir. Bingöl İli'nde en yaygın arazi kullanım sınıfını üçüncü düzeydeki doğal çayır alanları oluşturmaktadır. İlde en dikkat çekici değişim ise devamlı olmayan şehir yapısı ile devamlı şehir yapısı sınıfları arasında olmuştur. Son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine girmiş olan ilde en önemli sorunlarından biri yanlış arazi kullanımıdır. Coğrafi potansiyelin uygunluğu doğrultusunda değerlendirildiğinde il toprakları en fazla hayvansal üretim, daha sonra ormana dayalı üretim, en az da bitkisel üretim için uygun fiziki ortam koşullarına sahiptir.

Keywords

Arazi Kullanım, CORINE sistemi, CBS, UA, Bingöl İli

Read:614

Download: 215