EDİRNELİ ŞEVKİ DİVAN’INDA MİTOLOJİK VE EFSANEVİ ŞAHISLAR
IN DIVAN OF EDIRNELI ŞEVKI MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY CHARACTERS

Author : Nebi ÇELİK
Number of pages : 470-478

Summary

Divan edebiyatı bünyesinde barındırdığı malzemenin mahiyeti ve beslendiği kaynaklar itibariyle çeşitlilik arz eden bir edebiyattır. Bu kaynaklar, dini ve örfi olmanın yanı sıra, şairlerin geçmişten ve gelenekten beslenerek yararlandıkları “mitoloji” kavramı da bu edebiyatın beslendiği önemli kaynaklardan biridir. Klasik edebiyat şairleri Arap ve Fars ve muhtelif edebiyatların mitolojisinden etkilenmiş, özellikle Fars mitolojisi ve Firdevs’inin “Şehname” adlı mesnevisi Divan edebiyatı ve bu edebiyat geleneğinden beslenen şairler üzerinde mitolojik açıdan büyük etkiler bırakmıştır. Bu bağlamda XVI. yüzyıl şairlerinden biri olan Edirneli Şevki Divanı, mitolojinin

Keywords

Divan edebiyatı, Mitoloji, Şehname, Edirneli Şevki Divanı

Read:407

Download: 197