ULUSÖTESİ KESİŞMELER: JEFF HEARN İLE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK
TRANSNATIONAL INTERSECTIONS: RETHINKING SOCIAL SCIENCES WITH JEFF HEARN

Author : Gökçesu AKŞİT - - Berfin VARIŞLI
Number of pages : 274-286

Abstract

Bu makalede “ulusötesi” olarak tanımlanan farklı kültürlerin ortak alanları ile ilgili çalışmalar yürüten Jeff Hearn’ün, “kesişimsellik” vurgusu üzerinden, geleneksel ikilikler ile bilim yapma geleneğinden farklı ve yeni, çalışma izleri sürülmeye ve bu türden bilim yapmanın olanakları ve zorlukları gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Kavramlar birkaç farklı gruptan örnekler verilerek incelendi. Bu örneklerde hem Hearn’ün çalışmaları, hem de bu çalışmalar sonucunda ortaya attığı kavramlar tartışmaya açılmıştır. Ek ve tamamlayıcı olarak “gex” kavramı -cinsellik ve cinsiyetin kesişimi, feminist bir eleştiri üzerinden çalışılarak geleneksel ikiliklere dayalı ayrımlardan bazıları üzerine düşünülmüştür. Zira üzerinde yaşadığımız dünyada gerek teoride gerekse pratikte keskin sınırları olan, kategorilere ayrılmış kavramlar ya da olgular artık yerini sınırları bulanıklaşmış, tekillikten öte çoğulculuğun ön plana çıktığı yaklaşımlara bırakıyor. Bu durumun önemi ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecile

Keywords

Ulusötesilik, Kesişimsellik, Sosyal Bilimler, Jeff Hearn, Gex.

Read:571

Download: 191