DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN MULTİNOMİNAL LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FEATURES ON FINANCIAL LITERACY WITH MULTINOMIAL LOGIT MODEL

Author : - Gülperi DEMİR-- Mehmet CİHANGİR - Nazan ŞAK
Number of pages : 420-428

Abstract

Finansal okuryazarlık, bireyin gerekli finansal kavramları bilmesi ve bu araçların neler olduğunun farkında olması, karar verme aşamasında gerekli olan bilgilere ulaşması, anlaması, yorumlaması ve değerlendirmesidir. Finansal okuryazarlık kavramının varlığı, bireylere, kazançlarını en etkili şekilde kullanabilme ve uygun araçlara yönlendirme imkânı sağlar. Yapılan çalışmada, Osmaniye ilinde yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık durumu ve finansal okuryazarlığın demografik özellikler ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, yapılan anket sonucu elde edilen veriler, istatistiksel olarak incelenmiş; finansal okuryazarlık düzeyini etkileyen faktörler, multinominal logit model ile analiz edilmiştir. Model sonucunda ankette sorulan sorular kapsamında, cinsiyetin, bireylerin vadeli hesabının bulunmasının ve aile bütçesi yapıyor olmasının finansal okuryazarlığı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Finansal Okuryazarlık, Demografik Özellikler, Multinominal Logit, Osmaniye

Read:546

Download: 208