ATATÜRK VE AYDINLANMA
ATATURK AND THE ENLIGHTENMENT

Author : Gürdal ÇETİNKAYA
Number of pages : 524-527

Summary

Eski çağlardan günümüze gelene dek birçok toplumda yöneten kesim yönetilen kesimin okumasına, sorgulamasına ve düşünmesine izin vermemiştir. Çünkü bu toplumlarda insanlar ne denilirse kayıtsız şartsız kabul etmişler ve başka bir şey düşünememişlerdir. Eğer bu insanlar düşünmeye, sorgulamaya başladıklarında başlarında bulunan yöneticilerin her yaptığını açık bir şekilde görecek ve yapılan yanlışlara tepki gösterecektir. Fakat bu durum olumlu yönde olmamış ve yönetilen kesim her denileni eksiksiz bir şekilde kabul etmek zorunda kalmıştır. Mantıklı bir şekilde düşünüldüğünde bu şekilde bir yönetimin daha fazla devam etmesi düşünülemezdi. İnsanların akılları sürekli gelişme eğilimindeydi. Bu gelişme sürekli olmalıydı ve buna öncülük edecek bir grup aydın kesimde aydınlanmanın meşalesini yakmış olacaktı. Bunu gören yöneticiler ise bu durumdan hiç hoşnut olmamışlardı. Kendi otoriteleri ciddi tehdit altındaydı. En kısa süre içerisinde buna bir çare bulunmalıydı. Fakat insanların a

Keywords

Read:336

Download: 113