YETİŞKİN EĞİTİMİNE KATILIM, EĞİTİM İHTİYAÇLARI, GÜÇLÜKLER ve KAZANIMLAR: “KARADUVAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ”
LEARNING NEEDS and GAINS, PARTICIPATION and BARRIERS to ADULT EDUCATION : “KARADUVAR DISTRICT CASE”

Author : Ufuk Cem KOMŞU
Number of pages : 286-299

Abstract

Bu araştırmada, kentleşmeyle ilgili yapısal sorunları olan bir kentteki sorunların, o kentte yaşamakta olan yetişkin bireylerin öğrenme ve eğitim süreçleriyle etkileşiminin incelenmesi ve kentlerdeki yaygın eğitim programlarına gösterilen talebin yapısı ile kent ortamındaki yetişkin eğitimi uygulamalarının betimlenmesi hedeflenmiştir. Mersin’in Karaduvar Mahallesi’ndeki yetişkinlere görüşme formları ve soru dizisi uygulanmıştır. Mahalle halkının yaygın eğitim kurslarına ilgi ve katılım düzeyleri düşük bulunmuştur. Katılımcıların yetişkin eğitimi etkinliklerine yönelme amaçları ve kurs tercihleri ile yaşadıkları sorunlar karşılaştırıldığında, ihtiyaçlar ve amaçlarla kısmen uyumlu eğitim tercihlerinin olduğu görülmüştür. Yaygın eğitim kurslarına katılım amaçları olarak mesleki kariyerde gelişim, bireysel öğrenme zevki, yasal zorunluluklar nedeniyle katılım ve sosyalleşmek ön plana çıkmıştır. Sosyo-kültürel ve yerel siyasetle bağlantılı sorunların aşılmasıyla ilgili eğitim konularına olan

Keywords

Kentleşme sorunları, yetişkin eğitiminin işlevleri, yaygın eğitime katılım amaçları, eğitim ihtiyaçları ve kazanımları.

Read:489

Download: 165