TÜRKİYE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROBLEMİ (1923-1954 Yıllar Arası)
THE PROBLEM OF TEACHER TRAINING IN TURKEY (from 1923 to 1954)

Author : Fahrettin KORKMAZ - Birsen BAĞÇECİ - Nafiye Nur MEŞE - Serkan ÜNSAL
Number of pages : 155-167

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaşılan problemleri kesitsel olarak (1923-1954) incelemektir.Bir ülkenin kalkınmasında öğretmenlerin rolü yadsınamaz derecede önemli olduğu düşünülmektedir.Gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli paya sahip olan öğretmenlerin özellikle öğretmenlik mesleğine başlamadan önce almış oldukları eğitimin niteliği gelecek nesillerin inşası sürecini doğrudan etkilemektedir.Bundan dolayı öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce aldıkları eğitim daha fazla önem kazanmaktadır.Türkiye’nin öğretmen yetiştirme problemi özellikle Cumhuriyet döneminden 1954 yılına kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu sancılı süreç detaylı bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.Bu dönem içerisinde öğretmen yetiştirme problemini aşmaya yönelik çok farklı denemeler ve bu denemelerin sonuçları bu çalışmada ortaya konulmuştur.Söz konusu denemeler bazı zaman çok kısa süreli bazı zamanda uzun soluklu olmuştur. Özellikle Cumhuriyet döneminden 1950’li yıl

Keywords

Öğretmen,Öğretmen Yetiştirme Problemi,Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme,Köy Enstitüleri,Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme.

Read:536

Download: 194